Съвсем скоро излезе книгата на Веселин Методиев „Един много добър човек“ - историческа студия, посветена на личността на Константин Стоилов (1853 – 1901) и ролята му в политическия живот на модерната българска държава в първите десетилетия след Освобождението. Бих я нарекла морализаторска книга, в най-положителния смисъл. Биографична също, заради ексклузивния фокус върху живота и делото на Стоилов, която, поради гледната си точка към събитията, носи и известен будителски заряд. Академичната стилистика и типичната дълбочина на историческото изследване с обичайните препратки, позовавания, научен контекст и методология са оставени встрани, и то е само от полза за прочита. Вместо това има достъпен език и ясно очертана теза; много силен акцент върху личността на К. Стоилов като човек и политик. Всъщност, един от първите български професионални политици. Историческият бекграунд разбира се е налице, но авторът не се увлича в описание на времето и епохата, и не се отдалечава от близкия план...