Абонамент за е-Бюлетин

С абонирането си за електронен бюлетин на liberalarts.zone, потребителите се съгласяват да предоставят свои лични данни /електронна поща/. liberalarts.zone използва събраните електронни адреси единствено и само за изпращане на периодични информационни бюлетини с публикации по e-mail. Сайтът не използва базата данни с електронни адреси за търговски и маркетинг цели. В случай, че абонатът не желае да получава съобщения от liberalarts.zone, той може да се отпише от бюлетина като последва линка Отписване, поместен във footer частта на електронното съобщение. 

ЗА LIBERAL ARTS

Liberalarts.zone публикува изцяло авторско съдържание /текст, изображения, графики, лога/, защитено от Закона за авторското право и сродните му права, както и съдържание от задължително упоменати външи източници. Никаква част от авторското съдържание на Liberalarts.zone не може да бъде използвана или разпространявана, без позоваване с активен линк към настоящия сайт. За връзка с нас, пишете ни чрез контактната ни форма.

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

LiberalArts е зона за интригуващите текстове, идеи, тенденции или личности от различни сфери на човешкото познание и битие. Ако те намират мястото си тук, то е поради качествата и значимостта си.