автор: Яна Илиева, май 2019

     Базисната концепция, която стои зад artificial inteligence е, че машината е в състояние да извърши дейност, която е продукт на човешката интелигентност. По отношение на най-върховото и проявление – езика, през втората половина на 20-ти век, голямата задача пред машината е да генерира смислен текст, на базата на зададени правила. Логическите матрици се определят от човека, който и осигурява когнитивната рамка, в която разбира, преживява и възпроизвежда своя език. Все още водеща процеса е човешката интелигентност...

автор: Яна Илиева, април 2019

     Творческата природа на човека е стара картезианска проблема, която разглежда спобността да създаваме за основен белег на човешката ни същност. Онова нещо, което не може да бъде автентично възпроизведено от животно, автомат или машина. Наподобено да, но не и възпроизведено, според разбиранията от предпросвещенците насам и по-специално на Декарт, който определя в своите „Размишления върху първата философия“ иновативната и съзидателна природа на езика ни като височайш белег на homo creator....

Some Alt Text

     Какво да се прави?“ Това е заглавието на последната глава в най-новата книга на Франсис Фукуяма, преведена на български. [1] В рамките на година, Фукуяма е вторият автор от висок ранг, който виждам готов да сподели визия за изход. Първият бе Тома Пикети, който написа своя фундаментален труд „Капиталът“ [2] и също отдели последните му глави на възможните решения....

автор: Яна Илиева, март 2019

най-нови

автор: Яна Илиева, септември 2018

     Малките ежедневни сатири в старите вицове от соца, подлагащи на сарказъм хроничната бедност на строя, си бяха форма на завоалирано обществено недоволство през Живковото управление.  Наскоро се появи любопитно изследване, което хвърля нова светлина върху този период от най-новата ни история, фокусирайки се върху “Политическата логика на социалистическото потребление”.(1) Това е заглавието, а авторът е доцентът по политология в университета Тюлейн /САЩ/ - Мартин К. Димитров.....