превод от английски: Яна Илиева, април 2020

   Маргарет А. Бодън е професор по когнитивна наука в Департамента по информатика на Университета Съсекс, Великобритания. Професор Бодън изследва сферите на изкуствения интелект, психологията, философията, когнитивните и компютърните науки в широк интердисциплинарен смисъл. През 1987г. основава Школа по когнитивни и компютърни науки, която продължава работата си като Изследователски център по когнитивни науки. Автор е на „Artificial Intelligence and Natural Man“, „Dimensions of Creativity“ и „The Philosophy of Artificial Life“. LiberalArts отдава внимание на този непознат за нашата аудитория изследовател в сферата на компютърните науки като публикува със съкращения превод на част от книгата ѝ „Творческият ум. Митове и механизми“ (1). „Творческият ум“ е любопитно изследване върху природата на човешката креативност....

КРЕАТИВНОСТТА

КРЖИЖАНОВСКИ

  Сигизмунд Кржижановски (1887г.—1950г.) е слабо познат автор. Писателят с трудната за произнасяне фамилия бе преведен за пръв път през 2016г. със сборника разкази и новели „Итанесиас“. Две години по-късно бе публикуван следващият сборник - „Автобиография на един труп“ (2018г.), в превод на Даря Хараланова. Роден е в Киев (днешна Украйна, тогава Руска империя) в семейство на етнически поляци и се установява в млада възраст в Москва, където става част от интелектуалната прослойка, макар през целия си живот да обитава по-скоро периферията ѝ. Сигизмунд като високообразован човек, отдава пиетата си към всичко стойностно в руската литература и култура, но винаги подчертава и цени полските си корени. По образование е юрист, с душа и талант на писател, и мислител...

Яна Илиева, март 2020

най-нови