„Новата държава“ на политолога Димитър Аврамов размишлява върху перспективите пред държавността на 21-ви век. Актуалността си дължи на коментара върху непосредствено случващи се събития (пандемията, тръмпизма и т.н.). Експертният ѝ принос е в разгърнатата историческа фактология (анализ на възникването на държавността в страни от три континента). Пълнотата на обхвата е във включването на фактори с бъдещо значение, които несъмнено ще влияят и на идеята за държавност (навлизането на изкуствения интелект). А важното ѝ предимство пред други текстове със сходен фокус е приятното авторово постижение – експертен и обемен текст (почти 700 страници), но в лека и четивна стилистика....

Яна Илиева, декември 2020

Яна Илиева, декември 2020

Едно превъзходно като замисъл и важно по значение издание на Нов български университет занимава ума и сетивата ми, задоволявайки любопитството ми към сгради, които са ме впечатлявали по улиците на София и другаде в страната. За малко от тях съм отивала по-далеч в информираността си от няколкото изречения върху паметната плоча на фасадата (там, където я има). Двата тома на „Къщите говорят“ преодоляват тези пропуски чрез огромната си фактология, обработена и събрана от автора на текста – Мариана Екимова-Мелнишка и снимките на доц. Александър Геров...

КАКЪВ Е ТОЗИ УСТРЕМ?

НОВАТА ДЪРЖАВА

 

най-нови